Vilka är några vanliga översättningstyper?

Det finns olika typer av översättningar som används inom branschen idag. Några av dessa är kommersiella, juridiska och administrativa. Kolla på följande video för att lära dig mer om dessa översättningstyper.