Användarvillkor

Dessa villkor använder och styr din åtkomst och användning av de tjänster som tillhandahålls av VidPlay. Genom att prenumerera, eller varje gång du öppnar webbplatsen, innebär det att du har läst dessa villkor och accepterat att vara bunden av dem. Villkoren har samma kraft och effekt som ett skriftligt avtal.

Dina uppgifter

Du är ansvarig för att erhålla och behålla på egen bekostnad all utrustning och tjänster som behövs för tillgång till och användning av Tjänsterna. När du registrerar dig hos oss och varje gång du öppnar Tjänsterna kan du ge viss information om dig själv. Du godkänner att vi får använda all information som vi erhåller om dig i enlighet med bestämmelserna i vår integritetspolicy och att du inte har något ägande eller eget intresse för ditt konto än vad som anges i dessa villkor. Om du väljer att registrera hos oss, godkänner du att: (a) tillhandahålla korrekt, korrekt, aktuell och fullständig information enligt anmälningsblanketten; och (b) behålla och uppdatera sådan information för att hålla den sann, korrekt, aktuell och slutförd vid alla tidpunkter. Om någon information du tillhandahåller är eller blir osann, felaktig eller ofullständig har vi rätt att säga upp din tillgång till och användningen av ditt konto och Tjänsterna. Dessutom godkänner du att inte använda Tjänsterna för att: (a) bryta mot lokal, statlig, nationell eller internationell lag eller förordning, (b) överföra material som är förolämpande, trakasserande, skrämmande, ärekränkande, vulgärt, pornografiskt, obscent, kränkande, invasivt mot andras integritet, hatliga eller rasande, etniska eller på annat sätt invändiga. (c) överföra oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, skräppost, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av uppmaning, (d) sända material som innehåller adware, malware, spionprogram, programvarovirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller maskinvara eller telekommunikationsutrustning (e) stjäla från, trakassera eller skada en annan person, inklusive att avslöja det verkliga namnet på någon medanvändare som har valt att använda ett alias på Tjänsterna; (f) efterlikna någon person eller enhet eller på annat sätt förvränga din anslutning till en person eller enhet (g) använd någon ”robot”, ”spindel”, ”rover”, ”skrapa” eller någon annan data-miningsteknik eller automatisk eller manuell process för att övervaka, cache, ramma, maska, extrahera data från, kopiera eller distribuera data från Tjänsterna, vårt nätverk eller databaser; (h) använda funktionerna i Tjänsterna för annat än deras avsedda ändamål, (i) störa eller störa Tjänsterna eller servrarna eller våra nätverk eller åsidosätta alla krav, förfaranden, policyer eller föreskrifter för nätverk som är anslutna till Tjänsterna, eller (j) hjälpa, tillåta eller uppmuntra någon att utföra någon av de aktiviteter som beskrivs ovan.

Innehållsansvar

Vi ska inte ha något ansvar eller har inte ansvar för innehåll som visas på din webbplats. Du godkänner att ersätta och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på grund av eller baserat på din webbplats. Inga länk (er) kan förekomma på någon sida på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som kränkande, obscent eller kriminellt, eller som bryter mot, annars bryter mot eller förtalar överträdelsen eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Uppsägning

Vi kan säga upp ditt medlemskap eller upphäva din tillgång till hela eller delar av Tjänsterna utan föregående meddelande om du bryter mot dessa villkor eller om du bedriver något beteende som vi enligt vårt eget gottfinnande anser är i strid med gällande lagar eller reglering eller på annat sätt skadar våra intressen, någon annan användare av Tjänsterna eller någon tredje part. Du godkänner att VidPlay inte är ansvarig för dig eller någon tredje part för att ta bort dina användargrupper eller tillfälligt upphäva eller avsluta din tillgång till Tjänsterna (eller någon del därav). Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i och tillgång till Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att undersöka användningen av Tjänsterna om vi, enligt vårt eget gottfinnande, anser att du har brytt mot dessa villkor. Vid uppsägning har vi ingen skyldighet att behålla, lagra eller tillhandahålla någon data, information eller annat innehåll som du laddat upp, lagrat eller överfört på eller genom Tjänsterna, annat än enligt lag och i enlighet med vår integritetspolicy .

Ändring av villkor

Vi kan, enligt vårt eget gottfinnande, ändra dessa Villkor från tid till annan. Vi kan meddela dig om eventuella ändringar med rimliga medel, inklusive genom att skicka en reviderad version av dessa Villkor genom Tjänsterna eller genom att maila dig till den adress du angav vid registrering för ett konto. Om du gör invändningar mot sådana ändringar ska din enda åtgärd vara att sluta använda Tjänsterna. Din fortsatta användning av Tjänsterna enligt meddelandet om sådana ändringar ska innehålla bekräftelse på sådana ändringar och överenskommelser för att vara bundna av villkoren för sådana ändringar.

Kredit- och kontaktinformation

Om du har några frågor angående någon av våra villkor, vänligen kontakta oss.

HD KVALITET

Alla våra videos är I HD kvalitet för att du ska den bästa upplevelsen.

KREATIVT

För att göra ditt besök på vår plattform värt tiden har vi ett stort utbud av innovativa videos!

TRENDER

Håll koll på de senaste trenderna inom lifestyle, affärer och utbildning med våra senaste videos!